KARA

9月 MAGAZINE掲載情報

2013.08.13 MEDIA

・「TV LIFE」7月31日、8月7日、8月14日、8月21日、8月28日、9月4日(連載)
・「りぼん」10月特大号 9月3日発売
・「anan」1871号 9月4日発売
・「POTATO」10月号 9月7日発売