Fun Fun Christmas
 

Information

*Francfranc 2014 クリスマスソング BENI「Fun Fun Christmas」収録!

Beni

 

 
 

Release

 
 

Information

FrancfrancTV-CMソング シェネル×TEE×LEO「Fun Fun Christmas」収録!!


左から:TEE、Che‘Nelle、LEO

 
 
 

BENI「Fun Fun Christmas」

Francfranc 2014 クリスマスソングBENI「Fun Fun Christmas」